Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thị Tuyết

Mẹ ông Lê Viết Hải_Chủ tịch HĐQT HBC - Tổng giám đốc HBC

Mã CK: HBC

Vị trí : 419

Vị trí năm ngoái: 494

Tài sản: 23,712

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thị Tuyết
Vị trí:
MẸ ông Lê Viết Hải
Giới tính:
Nữ
CMND:
020959343
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
226/13 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Viết Hải Con 117,550
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam