Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thị Thanh Thủy

Vợ ông Lê Văn Phúc_Phó TGĐ S55 - Ủy viên HĐQT SGC

Mã CK: SGC

Vị trí : 399

Vị trí năm ngoái: 366

Tài sản: 25,863

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thị Thanh Thủy
Vị trí:
VỢ ông Lê Văn Phúc
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:

Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam