Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thị Thanh Tân

Ủy viên HĐQT HUT

Mã CK: HUT

Vị trí : 470

Vị trí năm ngoái: 2627

Tài sản: 19,933

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam