Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thị Minh Duyên

Cổ đông lớn VPH

Mã CK: VPH

Vị trí : 314

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 35,792

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam