Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thị Kiều Nga

Ủy viên HĐQT G20; Vợ ông Nguyễn Hách_Chủ tịch HĐQT G20

Mã CK: G20

Vị trí : 405

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 25,365

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam