Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thị Đan Thanh

Vợ ông Nguyễn Quang Hòa_Phó Chủ tịch HĐQT TNA

Mã CK: TNA

Vị trí : 344

Vị trí năm ngoái: 1116

Tài sản: 33,051

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam