Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT CMT

Mã CK: CMT

Vị trí : 428

Vị trí năm ngoái: 504

Tài sản: 22,752

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam