Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Phát Minh

Ủy viên HĐQT CLW

Mã CK: CLW

Vị trí : 413

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 23,998

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam