Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Như Hoàng

Chủ tịch HĐQT CTI

Mã CK: CTI

Vị trí : 385

Vị trí năm ngoái: 703

Tài sản: 27,885

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam