Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Lê Quân

Ủy viên HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 14

Vị trí năm ngoái: 14

Tài sản: 1.268,475

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam