Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Kinh Doanh

Ủy viên HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 142

Vị trí năm ngoái: 145

Tài sản: 89,224

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam