Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Kiên Cường

Cổ đông lớn VMD

Mã CK: VMD

Vị trí : 343

Vị trí năm ngoái: 393

Tài sản: 33,070

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam