Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Khanh

Cổ đông lớn CTX

Mã CK: CTX

Vị trí : 173

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 73,111

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam