Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Huy Thanh Tùng

Trưởng BKS MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 95

Vị trí năm ngoái: 90

Tài sản: 148,024

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam