Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Hải Anh

Tổng giám đốc NVB (đã thôi nhiệm)

Mã CK: NVB

Vị trí : 157

Vị trí năm ngoái: 131

Tài sản: 82,532

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam