Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Cảnh Thông

Cổ đông lớn GMC

Mã CK: GMC

Vị trí : 372

Vị trí năm ngoái: 335

Tài sản: 28,241

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam