Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trần Anh Hải

Thành viên BKS CTX

Mã CK: CTX

Vị trí : 456

Vị trí năm ngoái: 764

Tài sản: 20,759

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam