Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trầm Bê

Phó Chủ tịch HĐQT STB (đã thôi nhiệm) - Ủy viên HĐQT BCI; Bố ông Trầm Khải Hòa_Ủy viên HĐQT STB

Mã CK: BCI

Vị trí : 208

Vị trí năm ngoái: 136

Tài sản: 63,510

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trầm Bê
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị STB - Ủy viên Hội đồng quản trị BCI
Giới tính:
Nam
CMND:
020620491
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
21832
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
13 Hùng Vương, Quận 6, TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị STB - Ủy viên Hội đồng quản trị BCI
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty vàng bạc đá quý Phương Nam Thành viên HĐQT Ngân hàng Phương Nam
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Viên Đông Anh Vợ
Trầm Trọng Ngân Con 941,184
Trầm Thuyết Kiều Con 61,745
Trầm Khải Hòa Con 408,239
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam