Dữ liệu tổng hợp bởi:

Tô Hồng Trang

Phó TGĐ DGW - Trưởng BKS SD5 - Ủy viên HĐQT DGW; Vợ ông Đoàn Hồng Việt_Chủ tịch HĐQT DGW - Tổng giám đốc DGW

Mã CK: DGW

Vị trí : 386

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 27,847

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam