Dữ liệu tổng hợp bởi:

Ting Chek Hua

Cổ đông lớn SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 112

Vị trí năm ngoái: 185

Tài sản: 123,115

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam