Dữ liệu tổng hợp bởi:

Thái Văn Chuyện

Cổ đông lớn SBT

Mã CK: SBT

Vị trí : 491

Vị trí năm ngoái: 551

Tài sản: 19,080

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam