Dữ liệu tổng hợp bởi:

Tăng Quảng

Chồng bà Quách Hồng_Ủy viên HĐQT SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 149

Vị trí năm ngoái: 237

Tài sản: 86,429

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam