Dữ liệu tổng hợp bởi:

Tạ Thị Phương Trang

Cổ đông lớn VNG

Mã CK: VNG

Vị trí : 323

Vị trí năm ngoái: 331

Tài sản: 35,124

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam