Dữ liệu tổng hợp bởi:

Tạ Duy

Ủy viên HĐQT BPC - Trưởng BKS BCC

Mã CK: BCC

Vị trí : 307

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 37,036

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam