Dữ liệu tổng hợp bởi:

Robert Alexander Stone

Cổ đông lớn APC

Mã CK: APC
HAS

Vị trí : 357

Vị trí năm ngoái: 485

Tài sản: 30,944

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam