Dữ liệu tổng hợp bởi:

Robert Alan Willett

Ủy viên HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 138

Vị trí năm ngoái: 383

Tài sản: 94,793

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam