Dữ liệu tổng hợp bởi:

Quách Hồng

Ủy viên HĐQT SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 99

Vị trí năm ngoái: 164

Tài sản: 138,285

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam