Dữ liệu tổng hợp bởi:

Puan Kwong Siing

Ủy viên HĐQT SKG - Tổng giám đốc SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 31

Vị trí năm ngoái: 68

Tài sản: 474,711

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam