Dữ liệu tổng hợp bởi:

Puan Kiong Sii

Anh ông Puan Kwong Siing_Ủy viên HĐQT SKG - Tổng giám đốc SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 233

Vị trí năm ngoái: 313

Tài sản: 53,397

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam