Dữ liệu tổng hợp bởi:

Puan Chiong

Ủy viên HĐQT SKG; Anh ông Puan Kwong Siing_Ủy viên HĐQT SKG - Tổng giám đốc SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 148

Vị trí năm ngoái: 238

Tài sản: 86,429

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam