Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phan Tiết Hồng Minh

Vợ ông Võ Anh Tuấn_Chủ tịch HĐQT VPH

Mã CK: VPH

Vị trí : 350

Vị trí năm ngoái: 378

Tài sản: 32,062

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phan Tiết Hồng Minh
Vị trí:
Cổ đông lớn
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1956
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Bác sỹ
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam