Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phan Thị Thu Thủy

Vợ ông Trần Lê Quân_Ủy viên HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 106

Vị trí năm ngoái: 95

Tài sản: 127,240

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam