Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phan Thị Thu Lan

Chị ông Doãn Gia Cường_Phó Chủ tịch HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 274

Vị trí năm ngoái: 208

Tài sản: 41,888

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phan Thị Thu Lan
Vị trí:
CHỊ ông Doãn Gia Cường
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn HPG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Doãn Gia Cường Em 341,678
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam