Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phan Thị Thu Hiền

Vợ ông Nguyễn Đức Tài_Tổng giám đốc MWG - Chủ tịch HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 128

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 102,046

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam