Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phan Thanh Diện

Ủy viên HĐQT TVS

Mã CK: TVS

Vị trí : 488

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 19,158

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam