Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phan Quốc Hoài

Phó TGĐ PTB - Người CBTT PTB - Ủy viên HĐQT PTB

Mã CK: PTB

Vị trí : 455

Vị trí năm ngoái: 609

Tài sản: 20,779

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam