Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phan Huy Vĩnh

Phó TGĐ CTD

Mã CK: CTD

Vị trí : 183

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 68,846

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam