Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Văn Từ

Tổng giám đốc SC5 - Phó Chủ tịch HĐQT SC5

Mã CK: SC5

Vị trí : 190

Vị trí năm ngoái: 178

Tài sản: 66,922

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam