Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Trường Sơn

Em bà Phạm Thị Mai Lan_Phó Chủ tịch HĐQT CEO

Mã CK: CEO

Vị trí : 235

Vị trí năm ngoái: 415

Tài sản: 52,484

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam