Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Thị Thúy Hạnh

Ủy viên HĐQT ACM - Tổng giám đốc ACM; Vợ ông Nguyễn Xuân Thanh_Chủ tịch HĐQT ACM

Mã CK: ACM

Vị trí : 273

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 42,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam