Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Thị Lý

Chị ông Phạm Văn Thành_Chủ tịch HĐQT VC3

Mã CK: VC3

Vị trí : 480

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 19,550

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam