Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT TVC - Tổng giám đốc TVB - Chủ tịch HĐQT TVB

Mã CK: TVC

Vị trí : 335

Vị trí năm ngoái: 196

Tài sản: 34,200

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam