Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Thanh Tâm

Vợ ông Vũ Quang Lâm_Ủy viên HĐQT HUT

Mã CK: HUT

Vị trí : 398

Vị trí năm ngoái: 596

Tài sản: 25,980

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam