Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Tấn Huy Bằng

Ủy viên HĐQT KLS

Mã CK: KLS

Vị trí : 203

Vị trí năm ngoái: 115

Tài sản: 64,559

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Tấn Huy Bằng
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị KLS
Giới tính:
Nam
CMND:
010331476
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
22596
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam
Địa chỉ thường trú:
299 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
(84.4) 772 6868
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam