Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Quang Huy

Chủ tịch HĐQT PCT

Mã CK: PCT

Vị trí : 306

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 37,222

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam