Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Ngọc Lễ

Chủ tịch HĐQT CHP

Mã CK: CHP

Vị trí : 438

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 21,844

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam