Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Mạnh Ninh

Tổng giám đốc NFC

Mã CK: NFC

Vị trí : 471

Vị trí năm ngoái: 280

Tài sản: 19,927

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam