Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Hữu Phú

Tổng giám đốc EIB (đã thôi nhiệm) - Phó Chủ tịch HĐQT EIB

Mã CK: EIB

Vị trí : 387

Vị trí năm ngoái: 306

Tài sản: 27,799

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam