Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Hồng Dương

Ủy viên HĐQT BHS (đã thôi nhiệm) - Chủ tịch HĐQT SBT

Mã CK: SBT

Vị trí : 498

Vị trí năm ngoái: 636

Tài sản: 18,719

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam