Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Hoàng Việt

Ủy viên HĐQT AAA - Phó TGĐ AAA

Mã CK: AAA

Vị trí : 299

Vị trí năm ngoái: 4490

Tài sản: 37,818

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam